Berichten

De tomaat van Pier (Dit is mien durp)

(origineel: So strong – Labi Siffre, Wasschappelse tekst: Wibo Lievense)

 

Oe voller a d’n eaker is

oe mooier dat d’n ôort

Oe beter d’n opgebonden is

oe sterker dat d’n ôort

Je moe nog wachte

Je moe wachte toetdat d’n riepe is

Ut geef nie, wan-je weet……..

 

’t Is een tomaat mooi rond

Ik weet dat ’n za smaeke

‘t Waeter stae in m’n mond

Ie is nog nieroad

O, nee, ’t Is een tomaat mooi rond

O, o, o, o, ’t Is een tomaat mooi rond

 

Oe arder a de zunne schient

oe rooier dat d’n ôort

Oe beter de mis is verdeeld

oe groater dat d’n ôort

Ik ken nie wachte

Strek eet ik ’n eêlegans alleêne op

Ut geef nie, wan-je weet……..

 

’t Is een tomaat mooi rond

Ik weet dat ’n za smaeke

‘t Waeter stae in m’n mond

Ie is nog nieroad

O, nee, ’t Is een tomaat mooi rond

O, o, o, o, ’t Is een tomaat mooi rond

 

Toen kwaeme d’r briefjes

Bin die noe eigenlijk vô ons bedoeld

Moe me noe schuule

Ik docht mè an êên dienk

Noe gae m’n tomaat d’r an

Noe gae m’n tomaat d’r an

Noe gae m’n tomaat d’r an

Noe gae m’n tomaat d’r an

 

’t Was een tomaat mooi rond

Ik weet dat ’n zou smaeke

‘t Waeter stoeng in m’n mond

Ie was nog nieroad

O, nee, ’t Was een tomaat mooi rond

’t Was een tomaat mooi rond

Ik weet dat ’n zou smaeke

‘t Waeter stoeng in m’n mond

’t Was een tomaat mooi rond

O, jae, ‘t Waeter stoeng in m’n mond

Ie lag onder ut puun